แหล่งท่องเที่ยว

เขาแผงม้า

เขาแผงม้า เคยเป็นป่าผืนเดียวกับเขาใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ไหลรวมกันเป็น ลำพระเพลิง ก่อนลงสู่แม่น้ำมูล เป็นเส้นชีวิตหลัก ของผู้คนในแผ่นดินอีสาน ...

ไร่องุ่น วังน้ำเขียว

ไร่องุ่น วังน้ำเขียว ที่วังน้ำเขียว ขึ้นชื่อที่สุด ก็ต้องเป็น ไร่องุ่น และผลผลิตจากองุ่น น้ำองุ่น ลูกเกด ไวน์ ขนมจากองุ่น ฯลฯ ไร่องุ่นที่ขึ้นชื่อที่วังน้ำเขียว ได้แก่ ไร่องุ่น วิลเลจฟาร์ม ไร่ตะวันแก้ว ไร่องุ่นภูธาร

ผาชมตะวัน

ผาชมตะวัน จุดชมตะวันตกดินที่สวยงาม เป็นชะง่อนผายื่นออกไปท่ามกลางหุบเขา มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาทอดยาวสลับกันเป็นทิว มองจากหน้าผาลงไปจะเห็นน้ำตกสวนห้อมอยู่เบื้องล่าง

วังน้ำเขียวฟาร์ม

วังน้ำเขียวฟาร์ม เป็นฟาร์มเห็ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่ปลูกเห็ดมากมายหลากหลายพันธุ์ ทั้งเห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดหัวลิง นอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเห็ดมากมาย ทั้งเห็ดสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเห็ด เช่นน้ำพริกเห็ด เห็ดดอง น้ำสลัดเห็ด เป็นต้น...

สวนผักปลอดสารพิษลุงไกร

ก่อตั้งจากกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ "วังน้ำเขียว" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 จากการรวมตัวกันของเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียว ที่เล็งเห็นถึงโทษร้ายของสารเคมีที่ตกค้างจากการทำเกษตร ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตนเอง ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำสำคัญ 3 สาย ได้แก่ ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำเชียงสา แต่หากปรากฏว่ามีการใช้สารเคมี และดำเนินกิจกรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2541 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 600 คน และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อ สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด ...

เขื่อนลำพระเพลิง หรือ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง หรือ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง เขื่อนลำพระเพลิง เป็นเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เงียบสงบ อากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนยามเย็น และพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนท้องถิ่นละแวกนี้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ...

น้ำตกสวนห้อม

น้ำตกสวนห้อม น้ำตกสวนห้อม เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน นักท่องเที่ยวสามารถไปดูนก แคมปิง หรือเล่นน้ำตกได้ การเดินทาง ...

อุทยานแห่งชาติทับลาน

มีพื้นที่อยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตร.กม. หรือ 1,400,000 ไร่ นับเป็นป่าลานที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแห่งสุดท้ายของประเทศไทย เป็นพันธุ์ไม้ ดึกดำบรรพ์ตระกูลปาล์มที่หายาก จะออกดอกเมื่อต้นมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ...

จุดชมกระทิง

ดูกระทิงที่ เขาแผงม้าซึ่งเป็นป่าผืนเดียวกับเขาใหญ่ เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด เป็นต้นน้ำของลำห้วย หรือ ไปที่คลองปลากั้งทั้งสองบริเวณเป็นสถานที่ที่พบกับฝูงวัวกระทิงป่าได้ง่ายที่สุด ...

Flora Park

เป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของวังน้ำเขียว และเป็นที่รู้จักแพร่หลายของนักท่องเที่ยวมากขึ้นรวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อย่างยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ สร้างงานและรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวรอคอยกลับมาชื่นชมความสวยงามของสวนดอกไม้ในงานนี้เป็นประจำทุกปี    เราจึงสร้างสรรค์งานให้มีความพิเศษในแต่ละปีเพื่อสร้างความประทับใจและมอบความสุขให้กับผู้เข้าชมงาน ภายใต้พื้นที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งรังสรรค์ความสวยงามของดอกไม้กว่าแสนต้นหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ กุหลาบ,กาซาเนีย, เทียนฝรั่ง, เจอราเนี่ยม, เทียนนิวกีนีบีโกเนีย ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถชมความงดงามของดอกไม้เพื่อเก็บภาพความประทับใจในงานนี้ได้ที่หอชมวิว 360 องศาและชมรอบงานได้ผ่านทางรถราง...

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย "ดอกเบญจมาศ" แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาว และกิจกรรมการขี่จักรยานท่องเที่ยวรับสายหมอกและลมหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว